• Vertrouwenscontactpersoon

  SVO Basketball heeft in Marja Vlaanderen een externe vertrouwenscontactpersoon (VCP) gevonden. De VCP is aangesteld voor vragen, vermoedens, meldingen, klachten en aangifte met betrekking tot seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag zoals: pesten, buitensluiten, vernederen, bang maken, discriminatie, agressie en beschuldigingen.

  De VCP adviseert, maar is niet inhoudelijk betrokken. De VCP kan eventueel doorverwijzen naar een vertrouwenspersoon, die wel een inhoudelijke rol heeft en hiervoor speciaal is opgeleid.

  Voel je je machteloos, onzeker, bang, boos of vernederd neem dan contact op met de VCP. Wil je graag je verhaal bij iemand kwijt over iets waar je tegenaan loopt of twijfels over hebt, dan kan dat natuurlijk ook. De VCP kijkt dan samen met jou hoe verder.

  De gesprekken zijn vertrouwelijk. Wel moet elk incident geanonimiseerd bij het bestuur worden gemeld, omdat die de verantwoordelijkheid draagt voor alles wat er binnen en rondom de vereniging gebeurt. De VCP informeert en adviseert over mogelijke vervolgstappen en instanties waartoe je je kunt wenden voor vervolgstappen: doorverwijzen naar vertrouwenspersoon van het NOC*NSF, een klacht- of tuchtcommissie van de bond, politie of huisarts.

  Neem gerust contact op voor nadere informatie of een gesprek.

  De vertrouwenscontactpersoon van onze vereniging is:

  Marja Vlaanderen

  06-13751257 (via whatsapp werkt prima, Marja neemt contact met je op voor een gesprek)

  vlaanderen.marja@gmail.com

  Marja is secretaris bij SC Antilope en heeft daardoor gevoel bij het basketball-wereldje. Door de samenwerking tussen SVO Basketball, SC Antilope en UBALL zijn er goede contacten ontstaan tussen de verschillende besturen. SVO Basketball heeft bewust gekozen voor een externe VCP omdat in onze ogen de VCP onafhankelijk moet zijn van de vereniging en het bestuur.