• Privacy Statement

  SVO Basketball hanteert een privacy beleid. De gegevens zijn opgeslagen in Sportlink onder auspiciën van de NBB. Alle leden kunnen en mogen de gegevens opvragen die op henzelf betrekking hebben. Via de ledenadministratie kunnen deze gegevens gewijzigd worden. Ook is een lid gerechtigd om een verzoek in te dienen om vergeten te worden. Na max 1 maand zal dit verzoek ingewilligd worden of volgt een reactie waarom het verzoek niet opgevolgd zal worden.

  SVO Basketball heeft van haar leden en vrijwilligers de volgende persoonlijke informatie vastgelegd:

  • Naam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekening in verband met automatische incasso
  • Ouders/verzorgers (bij minderjarigen)
  • Teamindeling
  • Geboortedatum in verband met leeftijdsklasse voor teamindeling
  • Basketball diploma’s en certificaten
   • Scheidsrechter
   • Spelregels
   • Trainer-Coach licenties
  • Pasfoto voor spelerskaart en identificatie bij wedstrijden
  • Bondsnummer
  • Eventuele opmerkingen over spelers met betrekking tot het (potentiële) basketballtalent
  • Dispensaties
  • Bijzondere statussen binnen de vereniging zoals
   • Bestuursfunctie
   • Vrijwilliger
   • Teammanager
   • Trainer
   • Coach
   • Trainend lid
   • Spelend lid
   • Aspirant lid (Basketball ’s Cool)

   

  De gegevens worden gebruikt om de leden te kunnen benaderen met berichten over wedstrijden, trainingen, verenigingszaken en teamindelingen te kunnen maken. De hiervoor gebruikte gegevens worden steeds tot een minimum beperkt.

  Van alle vrijwilligers en functionarissen van SVO Basketball wordt gevraagd een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) te overleggen. Deze verklaring wordt door SVO Basketball in dossier bewaard. Aanvragen van een VOG kan in overleg met SVO Basketball kosteloos gedaan worden bij de gemeente waar de vrijwilliger of functionaris woont.

  Bij aangaan van lidmaatschap van SVO geeft de betrokkene toestemming aan SVO om bovengenoemde gegevens te bewaren, te gebruiken voor de genoemde activiteiten en berichtgevingen. De gegevens worden NIET doorgegeven aan derden, anders dan verenigingsfunctionarissen zoals coaches, trainers en teammanagers, etc.

  De gegevens en foto kunnen en mogen via de basketball.nl app gebruikt worden om de spelers te identificeren voor scheidsrechters bij wedstrijden.