• Opzegging lidmaatschap
    Indien u of uw kind wil stoppen met basketballen dit graag uiterlijk 6 mei a.s. doorgeven via info@svo-basketball.nl. Dit is ook reeds vermeld in het bericht van het bestuur van 4 april jl.

    Hervatten trainingen
    Momenteel wachten we het beleid van de NBB af. Mocht er weer getraind kunnen gaan worden in de zaal, dan zal dit volgens de indeling in de leeftijdscategorieën van volgend seizoen zijn. Zodra er meer duidelijkheid is, zal SVO hierover berichten.

    Algemene Ledenvergadering
    De Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden op dinsdagavond 16 juni . Opgeven kan via info@svo-basketball.nl. Tijdstip en plaats volgt. In verband met de huidige omstandigheden kan het zijn dat dit via de digitale weg zal plaatsvinden.