• Einde Lidmaatschap

    Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail te worden gedaan bij de ledenadministratie (ledenadministratie@svo-basketball.nl). Hiermee wordt tevens de machtiging tot automatische incasso stopgezet.

    Afmeldingen dienen uiterlijk op 1 mei bij de ledenadministratie binnen te zijn. Bij afmeldingen tussen 1 mei en 1 september wordt 35% van de jaarcontributie in rekening gebracht, daarna het volledige bedrag.

    Opzegging van het lidmaatschap leidt dus niet tot restitutie van de betaalde contributie, danwel kwijtschelding van verschuldigde contributie.