• ALV 21 oktober 2020, 20:00 uur (online via Teams)

  8 okt 2020
 • Beste SVO-ers,
   
  Vanwege het corona virus hebben we een heel bijzonder seizoen achter de rug. Ook dit seizoen is anders dan anders. Normaliter zou SVO ook in het voorjaar een Algemene Leden Vergadering
  (ALV) hebben gehouden. Maar vanwege de situatie toen, is besloten deze uit te stellen.
  Woensdag 21 oktober organiseren wij nu een digitale ALV. Dit begint om 20:00 uur en met behulp van Microsoft Teams. Meld je aan door een mail te sturen aan secretaris@svo-basketball.nl met je naam en e-mailadres. Ik stuur je dan een uitnodiging voor de vergadering.
   
  Met sportieve groet,
   
  Jan Willem van der Linde
  secretaris SVO Basketball

  ALV Bestanden