Einde Lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail te worden gedaan bij de ledenadministratie ([email protected]). Hiermee wordt tevens de machtiging tot automatische incasso stopgezet.

Afmeldingen dienen uiterlijk op 1 mei bij de ledenadministratie binnen te zijn. Bij afmeldingen tussen 1 mei en 1 september wordt 35% van de jaarcontributie in rekening gebracht, daarna het volledige bedrag.

Opzegging van het lidmaatschap leidt dus niet tot restitutie van de betaalde contributie, danwel kwijtschelding van verschuldigde contributie.

De trainingen beginnen weer in de week van 26 augustus 2019. Startdag is zaterdag 7 sept. B=C begint ìn de week van 2 september.