Contributie

Contributie seizoen 2019/2020

De Algemene Leden Vergadering heeft besloten de contributie voor het seizoen 2019/2020 ongewijzigd te laten.

In onderstaande tabel staan de verschillende tarieven die gelden als contributie.

Leeftijd op 1 juli spelend lid / recreant lid

LeeftijdcategorieBasis* (1x training)Recreant
Senioren (>18 jaar)€335€200,-
Onder 18€325€200
Onder 16€325€200
Onder 14€325€200
Onder 12€315€200
Onder 10€315€200

Trainingen:

Basis leden trainen 1x per week. Bij 2x trainen in de week (1e teams leeftijdsklasse) geldt een toeslag van € 100,00 per jaar.

Inschrijfgeld:

Het inschrijfgeld bij aanmelding bedraagt € 10,00

 

Betaalwijze:

De Contributie 2019/2020 wordt in 3 termijnen geïncasseerd (in september, oktober en november 2019) van het opgegeven rekeningnummer. De toeslag 2x trainen voor leden die meer dan 1x trainen wordt geïncasseerd in januari 2020. Bij  aanmelding na september wordt de contributie naar evenredigheid berekend. Er is de mogelijkheid tot gespreide betaling. Bij deze betaling blijft men conform de lidmaatschapsvoorwaarden ten allen tijde de jaarcontributie verschuldigd. Wanneer je vragen hebt over de contributie kun je contact opnemen met Evert Schellen ([email protected]).

U-pas:

Voor U-pashouders geldt dat ze (een gedeelte van) de contributie uit hun budget kunnen laten betalen. Hiervoor dienen een kopie van de U-pas en de benodigde gegevens voor aanvang van het seizoen aan de penningmeester opgestuurd te worden.

Wedstrijdtenue:

De vereniging verhuurt aan spelende leden tenues voor de wedstrijden. Deze huur is inbegrepen bij de contributie. Indien het tenue bij uitschrijving niet wordt overhandigd is men € 30,00 verschuldigd aan SVO basketball.

Een seizoen loopt van 1 september t/m 31 mei. De vaste trainingsavonden zijn maandag, dinsdag, woensdag en donderdag en kunnen per seizoen veranderen.